Wyszukiwarka

PROJEKTY UE

Doposażenie ZOZ w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną

W dniu 24.08.2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Przedmiotem umowy jest udzielenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dofinansowania na realizację projektu pn. „ Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną”.
Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu wyposażenia placówki szpitala (Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy), co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej dzięki przeprowadzonej inwestycji sprawi , że zauważalny będzie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w powiecie brodnickim. Co za tym idzie , polepszeniu ulegną standardy opieki zdrowotnej w powiecie, podniesie się atrakcyjność społeczna powiatu brodnickiego poprzez znaczną poprawę warunków życia jego mieszkańców.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, dziecięcego oraz rehabilitacji. Obecnie użytkowany sprzęt i aparatura medyczna są przestarzałe i awaryjne i nie spełniają najnowszych wymagań. W związku z tym Szpital zdecydował się na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej i realizacji niniejszego projektu. Projekt jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych, uwzględniającą sytuację demograficzną i epidemiologiczną dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wartość wydatków przewidziana na realizację tego programu to 884.737,55 zł. z czego Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże dotację w wysokości 449 969,27zł.

W zakres zakupu na poszczególne oddziały wchodzą:

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
– Kardiomonitor -3szt.
– Aparat do znieczulania – 2szt.
– Narzędzia chirurgiczne – optyczne, histeroskopowe, manipulacyjne, umożliwiające wykonywanie zabiegów w Ginekologii i Położnictwie
– Zestaw morcelatora 1szt.
– Kardiotokograf– 1szt.

2. Oddział Neonatologiczny
– Aparat RTG – 1szt.
– Lampa do fototerapii – 1szt.
– Kardiomonitor -3szt.

3. Oddział rehabilitacji

– Ergometr cyklocentryczny – 1szt.
– Stół zabiegowy – 1szt.
– Stół do masażu -1szt.
– Stół do rehabilitacji – 2szt.
– Fotel terapeutyczny – 1szt.
– Cykloergometr rowerowy – 2szt.
– Rotor zespolony – 1szt.
– Leżanka do fizykoterapii – 4szt.
– Aparat do terapii skojarzonej -1szt.
– Lampa sollux – 2szt.
– Tablica do ćwiczeń manualnych -1szt.

4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologii i Pediatrii

– Pompa infuzyjna -20szt.

 

grafika

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

W styczniu 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy ruszył Program profilaktyczny -Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest  zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w szczególności obszarów uznanych za „białe plamy”) w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w badaniach profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS to 850 kobiet i 850 mężczyzn.

Wartość projektu: 1 195 032,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich : 1 015 777,20 PLN

Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które po zgłoszeniu się zostaną poddane bezpłatnemu badniu kolonoskopii. Program przewiduje także bezpłatne leki w ramach projektu, bazplatne znieczulenie podczas badania oraz zwrot kosztów dojazdu.

Informacje i zapisy pod nr.telefonu: 56 668 92 39

Do pobrania: Dokumenty zgłoszeniowe

 

grafika

W grudniu 2017 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Brodnica w celu dostosowania do obowiązujących wymogów, realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia placówki pozwalające na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.
Planowane efekty: zwiększenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Brodnicy, poprawa jakość i tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
Wartość projektu: 5 191 355,19 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 412 651,91 PLN

————————————————————-

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej