Wyszukiwarka

PROJEKTY UE

grafika

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

W styczniu 2018 roku w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy ruszył Program profilaktyczny -Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest  zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w szczególności obszarów uznanych za „białe plamy”) w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału osób w wieku aktywności zawodowej w badaniach profilaktycznych z zakresu wykrywania raka jelita grubego. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS to 850 kobiet i 850 mężczyzn.

Wartość projektu: 1 195 032,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich : 1 015 777,20 PLN

Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które po zgłoszeniu się zostaną poddane bezpłatnemu badniu kolonoskopii. Program przewiduje także bezpłatne leki w ramach projektu, bazplatne znieczulenie podczas badania oraz zwrot kosztów dojazdu.

Informacje i zapisy pod nr.telefonu: 56 668 92 39

Do pobrania: Dokumenty zgłoszeniowe

 

grafika

W grudniu 2017 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Brodnica w celu dostosowania do obowiązujących wymogów, realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia placówki pozwalające na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.
Planowane efekty: zwiększenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Brodnicy, poprawa jakość i tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
Wartość projektu: 5 191 355,19 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 412 651,91 PLN

————————————————————-

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej