Wyszukiwarka

Informacje

zdjęcie

Z dniem 01 kwietnia 2013 roku ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ im. R. Czerwiakowskiego reaktywował działalność jako samodzielna jednostka. W marcu 2013 r. Starosta Brodnicki w wyniku konkursu ofert ogłosił Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Pana Dariusza Szczepańskiego. Funkcję Z-cy Dyrektora Medycznego objął lek. med. Jan Rzepecki, którą piastował do chwili rozstrzygnięcia konkursu na Z-cę Dyrektora ds. medycznych ZOZ w Brodnicy. Wraz z początkiem października 2013 roku czynności Z-cy Dyrektora ds. medycznych ZOZ w Brodnicy realizuje lek. med. Robert Skowronek.
Od jesieni 2014 r. do maja 2016 r. przeprowaszona została rozbudowa i modernizacja szpitala.