Wyszukiwarka

W obronie szpitali powiatowych

8 kwietnia 2019

Ponad 700 osób z całej Polski przyjechało 2 kwietnia do Warszawy, aby walczyć o zmiany systemowe prowadzące do poprawy sytuacji szpitali powiatowych. W demonstracji przed Ministerstwem Zdrowia, zorganizowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, wzięli udział dyrektorzy placówek oraz przedstawiciele wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w szpitalach.

W proteście wzięli udział także przedstawiciele brodnickiego szpitala powiatowego, dyrektor Dariusz Szczepański wraz z pracownikami szpitala oraz starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, wspierany przez związki zawodowe pracowników reprezentujących wszystkie grupy zawodowe zatrudnione w szpitalach, domaga się m.in. wzrostu finansowania świadczeń o 15 proc., chce też zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla grup zawodowych nieobjętych dotąd wzrostem płac.

Protestujący domagali się natychmiastowej reakcji ministra zdrowia i podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji szpitali. Na ręce wiceministrów Macieja Miłkowskiego oraz Sławomira Gadomskiego, którzy wyszli do protestujących, Zarząd OZPSP złożył petycję z postulatami. Petycja do MZ 02.04.2019 r.

Napisano w kategorii Aktualności