Wyszukiwarka

Aktualności

18 lipca 2019

Po raz czwarty studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przebywają na obozie naukowym w naszym szpitalu. https://www.youtube.com/watch?v=6HD77fZvlsg&feature=youtu.be

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
11 lipca 2019

ZOZ w Brodnicy zatrudni pielęgniarki do medycyny szkolnej. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

25 czerwca 2019

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej. Szpital jest nowy, po rozbudowie, wyposażony bogato w nowy sprzęt medyczny, piękna okolica wśród lasów i jezior. Kontakt: e-mail:kadry@zozbrodnica.pl tel. 566689110 lub 111

25 czerwca 2019

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarza do SOR. Szpital jest nowy, po rozbudowie, wyposażony bogato w nowy sprzęt medyczny, piękna okolica wśród lasów i jezior. Kontak: kadry@zozbrodnica.pl

19 czerwca 2019
Zespól Opieki Zdrowotnej rozpoczął realizację programu pn.” Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej dla osób dorosłych po 65 r.ż.
Program w 50% dofinansowany jest z budżetu Województwa  Kujawsko -Pomorskiego , pozostałe 50% zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Brodnica
Szczepienia odbywają się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w budynku Powiatowej  Przychodni Rodzinnej.   Można rejestrować się osobiście lub pod numerami tel. 56 66 89 196 lub 56 66 89 197. do 31 grudnia 2019 r.
Adresatami programu są mieszkańcy Miasta Brodnicy powyżej 65 lat, k
Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
11 czerwca 2019

Podczas festynu „Małych Ojczyzn” zorganizowanego przez starostwo brodnickie, Urząd Miejski w Brodnicy oraz gminy Powiatu Brodnickiego, pielęgniarki z naszego szpitala świadczyły usługi medyczne w zakresie:

  • kontrola ciśnienia tętniczego – 95 osób
  • kontrola poziomu cukru we krwi – 80 osób
  • kontrola wagi i wzrostu BMI – 80 osób
  • porady dietetyczne – 90 osób
  • zaproszenia na badania laboratoryjne  – 120 osób

(fot. starostwo powiatowe)

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
5 czerwca 2019

ZOZ w Brodnicy zatrudni  ratowników medycznych w SOR. Kontakt: kadry@zozbrodncia.pl

31 maja 2019

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarzy specjalistów: radiologii, chorób wewnętrznych, neonatologii, pediatrii, kardiologii, anestezjologii. Szpital jest nowy, po rozbudowie, bogato wyposażony w nową aparaturę medyczną.  Atrakcyjna okolica Pojezierza Brodnickiego.

29 maja 2019

W dniu 24.08.2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Przedmiotem umowy jest udzielenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dofinansowania na realizację projektu pn. „ Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną”. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu wyposażenia placówki szpitala (Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy), co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej dzięki przeprowadzonej inwestycji sprawi , że zauważalny będzie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w powiecie brodnickim. Co za tym idzie , polepszeniu ulegną standardy opieki zdrowotnej w powiecie, podniesie się atrakcyjność społeczna powiatu brodnickiego poprzez znaczną poprawę warunków życia jego mieszkańców. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziału ginekologiczno-położniczego,

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
29 maja 2019

Dariusz Szczepański, dotychczasowy dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, pokieruje placówką przez najbliższe sześć lat.  Na taki okres, wynikający z Ustawy o działalności leczniczej,   Zarząd Powiatu w Brodnicy zawarł nową umowę cywilnoprawną na zarządzanie ZOZ, po wygranym przez dyrektora konkursie na to stanowisko.

Dariusz Szczepański przeszedł pozytywnie postępowanie konkursowe, do którego oprócz niego zgłosiło się trzech kandydatów. Łącznie z dwoma z nich dotychczasowy dyrektor został zaproszony do drugiego etapu konkursu. Przedstawił w nim program zarządzania brodnickim ZOZ-em, uzyskując największe poparcie wśród prowadzących nabór. Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie dokonała wyboru Dariusza Szczepańskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. (inf. Starostwo Powiatowe w Brodnicy)

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej