Wyszukiwarka

Aktualności

28 listopada 2019

Działając na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (DZ. U. Z 2011r., Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U. Z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie

okulistyka zespół chirurgii jednego dnia.

1. Podmioty zainteresowane składają:

  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności leczniczej lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania podmiotu umowy na wykonywanie działalności leczniczej w zakresie umowy

  • lista osób wykonują

5 listopada 2019

Obecnie ZOZ w Brodnicy poszukuje do pracy następujących lekarzy: – internista, – pediatra, – chirurg, – radiolog, – ginekolog, – lekarz do SOR, – lekarz do POZNiŚ. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

21 października 2019

Pacjencie nie zwlekaj…zaszczep się! Szczepionka przeciw grypie Influvac Tetra w cenie 37 zł dostępna w naszej Przychodni Rodzinnej w ZOZ w Brodnicy

 

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
4 września 2019

W związku z informacjami, które pojawiły się w prasie i Internecie, odnośnie śmierci pacjentki w dniu 3 września b.r., jestem zmuszony odnieść się do nich, gdyż są one sprzeczne ze stanem faktycznym.

Należy wskazać, że zespół ratownictwa medycznego wyjechał ze Szpitala w ciągu minuty (5.36) od otrzymania zgłoszenia (5.35), a na miejscu był po trzech minutach (5.39). Po wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjentki, dokonanej w miejscu zamieszkania i w związku z transportem do szpitala, przyjęcie pacjenta przez lekarza pediatrę Oddziału Dziecięcego nastąpiło w ciągu kolejnych 13 minut (5.52). Informacje o długim oczekiwaniu na karetkę nie są więc zgodne z prawdą.

Niestety pomimo pomocy udzielanej w szpitalu, przez lekarza pediatrę i wezwanego dodatkowego lekarza pediatrę oraz zespół reanimacyjny, w skład którego wchodzi lekarz anestezjolog i pielęgniarki anestezjologiczne, ratownicy karetki oraz ratownicy SOR, stan pacjenta stale pogarszał się i nastąpił zgon. Przyczyny zgonu będ

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
29 sierpnia 2019

ZOZ w Brodnicy informuje, że po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, zniesiony został rygor epidemiologicznego na SOR. Od dziś (29.08.2019) Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów w normalnym trybie.

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
28 sierpnia 2019

ZOZ w Brodnicy informuje o wstrzymaniu przyjęć na SOR oraz wstrzymaniu wykonywania zabiegów na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w związku z podejrzeniem zagrożenia epidemiologicznego powstałego w wyniku przeprowadzania czynności ratowania życia pacjenta. Wprowadzony reżim sanitarny obowiązuje do odwołania, przybliżony termin jego zniesienia przewiduje się w piątek 30 sierpnia 2019 r. Informujemy także, iż najbliższy SOR znajduje się w szpitalu w Grudziądzu. Informację otrzymał: Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
27 sierpnia 2019

ZOZ w Brodnicy zatrudni diagnostę laboratoryjnego. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
16 sierpnia 2019

ZOZ w Brodnicy pilnie zatrudni lekarza pediatrę. Więcej informacji: kadry@zozbrodnica.pl

7 sierpnia 2019

Podczas Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego  zorganizowanego przez Urząd Miejski w Brodnicy, pielęgniarki z naszego szpitala przeprowadziły dla mieszkańców szereg badań medycznych w zakresie:

  • kontrola ciśnienia tętniczego – 260 osób
  • kontrola poziomu cukru we krwi – 240 osób
  • kontrola wagi i wzrostu BMI – 40 osób
  • porady dietetyczne – 40 osób

Nasze pielęgniarki będą także obecne podczas Dożynek Powiatowych 1 września w Cichem.

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej
1 sierpnia 2019

Certyfikat akredytacyjny dla POZ ZOZ w Brodnicy. Nasza przychodnia rodzinna poddała się dobrowolnemu procesowi akredytacyjnemu prowadzonemu przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i otrzymała CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY! Jest to potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. POZ ZOZ Brodnica jest jedyną taką certyfikowaną placówką w Powiecie Brodnickim i nieliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Ocena dokonywana przez Wizytatorów opierała się na porównaniu faktycznie stwierdzanej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne. Ośrodek Akredytacyjny dokonując oceny opierał się na:

Napisano w kategorii Aktualnościczytaj więcej