Wyszukiwarka

Dyrektor ZOZ zatrudniony

29 maja 2019

Dariusz Szczepański, dotychczasowy dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, pokieruje placówką przez najbliższe sześć lat.  Na taki okres, wynikający z Ustawy o działalności leczniczej,   Zarząd Powiatu w Brodnicy zawarł nową umowę cywilnoprawną na zarządzanie ZOZ, po wygranym przez dyrektora konkursie na to stanowisko.

Dariusz Szczepański przeszedł pozytywnie postępowanie konkursowe, do którego oprócz niego zgłosiło się trzech kandydatów. Łącznie z dwoma z nich dotychczasowy dyrektor został zaproszony do drugiego etapu konkursu. Przedstawił w nim program zarządzania brodnickim ZOZ-em, uzyskując największe poparcie wśród prowadzących nabór. Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie dokonała wyboru Dariusza Szczepańskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

(inf. Starostwo Powiatowe w Brodnicy)

Napisano w kategorii Aktualności